• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Eline Kersten

* 1994, NL
De praktijk van Eline Kersten balanceert tussen artistiek onderzoek en curatorschap. Ze creëert geen nieuwe wereld maar verwerkt de wereld zoals die aan haar verschijnt – met zijn eigenaardigheden, tekortkomingen en toevalligheden. Ze onderzoekt het uitzonderlijke in het alledaagse, en destilleert het vluchtige en kortstondige.

De ENCI zal worden benaderd als ‘de overgangszone’, een plek in verandering. Centraal staat de vraag of “het verenigen van het onverenigbare” mogelijk is. Binnen dit kader onderzoekt Eline het begrip ‘solastalgia’. Deze tot de verbeelding sprekende term geeft uiting aan het gevoel van heimwee wanneer men in de vertrouwde omgeving is terwijl deze verandert. Waar het gevoel van nostalgie optreedt wanneer men een plek verlaat, treed het gevoel van solastalgia juist op bij het blijven op die plek. Waar de pijn van nostalgie kan worden verzacht door wederkeer, blijkt de pijn van solastalgia juist onomkeerbaar. Eline laat zich verwonderen door de complexiteit van de plek en vangt datgene wat anders ongezien zou blijven.
Eline Kersten werkt samen met Gilbert Soeters, archeoloog van de gemeente Maastricht. In haar onderzoek naar het begrip solastalgia neemt ze een academische onderzoeksmethode aan: door middel van interviews neemt ze het concept onder de loep, en test ze het aan zoveel mogelijk meningen van mensen die op, in en rondom de groeve werkzaam zijn. Hoewel een grote variëteit aan partners, en dus aan meningen en perspectieven belangrijk is voor haar onderzoek, gaat ze ook een langdurige samenwerking aan met stadsarcheoloog Gilbert Soeters. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de RU Utrecht en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij werkzaam als beleidsmedewerker archeologie voor de gemeente Maastricht, waar hij zich dagelijks bezighoudt het opstellen, implementeren en uitvoeren van archeologisch beleid. Hij verteld het verhaal van de geschiedenis van Maastricht op basis van archeologische gegevens en onderhoudt een (inter)nationaal netwerk van archeologen en historici.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Centre Céramique
Eline werkt samen met Gilbert Soeters, archeoloog van de gemeente Maastricht.