• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

' OVERGANGSZONE '

‘OVERGANGSZONE’. Kunst en onderzoek in het transformatieproces van het ENCI-gebied

Het project ‘OVERGANGSZONE’ is een project over verbindingen, participatie en zichtbaarheid; een project over kunst en onderzoek en de presentatie daarvan in het ENCI-gebied, een locatie waarbij de verschillende beleefde noties van plaats liggen in de kracht van de verandering.

Het interessante is, dat er in die overgangszone allerlei nieuwe plekken en mogelijkheden gecreëerd worden, die relevant zijn voor artistiek onderzoek in situ. Al die plekken worden ‘bemand’ door verschillende partijen of stakeholders, die allen een eigen belang hebben bij de (her-) bestemming en inrichting van het ENCI-gebied, dat in 2019 zijn voorlopige voltooiing moet krijgen (denk bijv. aan Natuurmonumenten, de ENCI en haar werknemers, nieuwe bedrijven, omwonenden, recreanten, etc., maar ook het Natuurhistorisch Museum Maastricht). Deze stakeholders bieden hun eigen perspectief en creëren zo hun eigen notie van plaats. Wij zijn van mening dat al die verschillende bemande plekken naast elkaar kunnen bestaan, en, hoe controversieel misschien ook, samen het geheel in een groter verband kunnen vertellen. Een uitgelezen kans voor kunstenaars, die het ‘onverenigbare’ als uitgangspunt voor hun onderzoek nemen, en dat zichtbaar, ervaarbaar en bespreekbaar maken.

Daarvoor hebben wij 12 jonge kunstenaars uitgenodigd, die gedurende anderhalf jaar de verschillende partijen volgen, in gesprek met ze gaan, en ze als het ware een stem geven als basis voor hun onderzoek en werk. De status van het onderzoek, de samenwerking met de verschillende partijen en wat dat oplevert, worden via speciale publieksmomenten op gezette momenten en op diverse daarvoor geëigende en experimentele wijzen aan het publiek gepresenteerd. Tevens wordt het publiek uitgenodigd daarin te participeren. Resultaten van het artistieke onderzoek zijn gepresenteerd op de 23ste Annual Meeting van de European Association of Archaeologists (EAA-Maastricht), dat van 30 augustus tot 3 september 2017 in Maastricht plaatsvond. Een bundeling van publieksmomenten is op locatie in de ENCI-groeve gepresenteerd ter afsluiting van het EAA-congres. Een tijdelijk ArtLab wordt door de kunstenaars in februari/maart 2018 betrokken in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, waar de kunstenaars hun werk verder ontwikkelen en presenteren ten overstaande van het publiek. Het uiteindelijk resultaat is een presentatie van het onderzoek en de ontstane kunstwerken in het nieuwe Verzamelgebouw, in de ‘overgangszone’ van het ENCI-gebied.

De kwaliteit van het project ‘OVERGANGSZONE’ ligt in het ‘onverenigbare’, het zichtbaar maken en het verbinden van de verschillende noties van plaats, die ontstaan vanuit verschillende perspectieven en uit diverse gecombineerde praktijken. Dat benutten en tonen de kunstenaars met hun kunst en onderzoek.

Krien Clevis
Curator ‘OVERGANGSZONE’