• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Over ons

'OVERGANGSZONE’ wordt georganiseerd door Stichting In Principio (SIP) in samenwerking met de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) en Centre Céramique, en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK).
‘PIONEERS’ wordt georganiseerd door Stichting In Principio (SIP) in samenwerking met het Provinciehuis Limburg en de Jan van Eyck Academie, Maastricht.
Projectleiding:
-          Dr. Krien Clevis (Curator/kunstenaar/onderzoeker)

Projectassistentie:
-          Eline Kersten (Curator/kunstenaar MFA)

Webmaster:
-          Maarten Davidse (beeldend kunstenaar/ontwerper MFA)

Samenwerkende Partners:
-           Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME): Peter Mergelsberg (directeur) en Nicole Rokx (en daarbinnen aanverwante partijen)
-          Natuur Historisch Museum Maastricht / Centre Céramique: Stef Niekamp (directie)
-          Provinciehuis Limburg: Ad Himmelreich, conservator beeldende kunst(collectie) en erfgoed Provincie Limburg
-           Van Eyck, Maastricht: Lex ter Braak, Laurens Schumacher, resp. directeur en adjunct-directeur
-           Regionaal Historisch Centrum Limburg/ het ‘Archief

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK)
-          Dr. Ruth Benschop (Lector), Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Stichting In Principio (SIP)
Stichting In Principio
is een non-profit organisatie. Zij stelt zich als doel een ontmoeting tussen beeldende kunst, wetenschap en maatschappij te bewerkstelligen, door middel van onderzoeks- en tentoonstellingsprojecten, manifestaties, publicaties en aanverwante activiteiten.
-          Prof.dr. Catrien Santing (Chair of Medieval History, University of Groningen/ Academic Director Dutch Research School for Medieval Studies, voorzitter SIP)
-          Lidewij de Koekkoek (directeur Rembrandthuis Amsterdam, algemeen bestuurslid SIP)
-          Gerard Kahmann (penningmeester SIP)
-          Dr. Krien Clevis (secretaris SIP)

Adviesraad ‘OVERGANGSZONE’
-           Dr. Jeroen Boomgaard (Lector Kunst en de Publieke Ruimte Rietveld Academie/UVA, Amsterdam)
-           Ad Himmelreich (conservator beeldende kunst(collectie) en erfgoed Provincie Limburg)
-           Hans Jongerius (zakelijk directeur Sonsbeek 2008/ Management Culturele Projecten (JMCP), Arnhem)

Adviesraad 'PIONEERS'
-           Prof. Dr. Gert-Jan Burgers, hoogleraar mediterrane archeologie, VU, Amsterdam/directeur CLUE+, onderzoeksinstituut voor erfgoed en geschiedenis van het cultureel landschap en stedelijke omgeving, VU, Amsterdam
-           Dr. Benoît Mater, conservator archeologie en geschiedenis, Limburgs Museum, Venlo

Deelnemende kunstenaars 'OVERGANGSZONE'
Namen Eindexamenjaar Fine Arts e.v. Maastricht * Website
Karel Dicker (2015-2016) www.kareldicker.com 
Miriam Sentler (2015-2016)
www.miriamsentler.com
Eline Kersten (2014-2015)
www.elinekersten.nl
Emile Hermans (2014-2015)
www.emilehermans.com
Christian Berens (2013-2014)
www.docking-station.org
Maarten Davidse
(2013-2014, Sandberg Instituut, 2014-2016) www.maartendavidse.nl
Simon Weins
(2013-2014)
www.simonweins.com
Charlotte Koenen
(2013-2014 Van Eyck Academie, 2015-2016)
www.charlottekoenen.com
Sanne Vaassen
(2012-2013, Van Eyck Academie, 2014-2015)
www.sannevaassen.com
Joep Vossebeld
(2010-2011, Van Eyck Academie, 2015-2016)
www.joepvossebeld.com
Charlotte Lagro
(2010-2011)
www.charlottelagro.comDeelnemende kunstenaars 'PIONEERS'
Namen Kunstopleiding Website
Rod Summers (1943) Van Eyck Academie (1974-1977) www.vecworldservice.net
Jasper Coppes (1983) Gerrit Rietveld (2004-2008)
Van Eyck Academie (2010-2012)
Glasgow MFA (2013-2014)

www.jaspercoppes.com
Chaim van Luit (1985) ABKMaastricht (2007-2011)
Van Eyck Academie (2013-2014)
www.chaimvanluit.com
Bart Lodewijks (1972) St. Joost Breda (1990-1995)
Piet Zwart R’dam (1995-1996)
Sandberg MFA (1996-1998)

www.bartlodewijks.nl
Krien Clevis (1960) ABKMaastricht (1979-1984)
Van Eyck Academie (1984-1986)
PhD Arts/Univ. Leiden (2009-13)

www.krienclevis.com
Astrid Mingels (1987) ABKMaastricht (2009-2013)
LUCA, Brussel MFA (2013-2014)
www.astridmingels.com
Kristina Benkocki (1984) Gerrit Rietveld/University of Arts, Belgrado (2005-2009)
MA Aristic Research KABK, Den Haag (2009-2011)
Van Eyck Academie (2015-2017)
www.kristinabenjocki.com
Over de curator
Kunstenaar/curator/onderzoeker Krien Clevis heeft in het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK) van de Arts Faculty Maastricht het concept ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkeld. Dat concept ligt in het verlengde van haar promotieonderzoek. In haar proefschrift LOCVS (2013) deed zij onderzoek naar de notie en kwaliteit van ‘plaats’ en confronteerde en besmette dit artistiek onderzoek met onder andere archeologische debatten over plaats. Zij heeft onderzoek gedaan naar de fysieke en kwalitatieve eigenschappen van plaats, vooral op plekken die historische betekenis hebben. Het zijn plaatsen in verandering, getekend door nieuwe bouwlagen, tijd- en ruimte-aspecten, die voortdurend overschreven worden, als een proces van continue verandering. Haar onderzoek combineert historisch/archeologische, artistieke en persoonlijke exploratie van locaties met als doel om aan de aldus opgediepte gelaagde betekenis van plaatsen, een nieuwe, of anderszins artistieke betekenis toe te voegen. Dit via een methode die binnen het kunstenveld tamelijk nieuw is, maar inmiddels geïntroduceerd binnen het vierde veld van academia: Artistiek Onderzoek. Het vooronderzoek dat voor dit project is gedaan (mei 2015 – mei 2016), heeft plaats gevonden binnen de context van het Lectoraat AOK en past binnen haar doelstellingen.

www.krienclevis.com