• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Deelname MACCH: ‘Participatory Practices in Arts and Heritage’ (17&18 maart)

Deelname MACCH: ‘Participatory Practices in Arts and Heritage’ (17&18 maart)
Op 18 maart j.l. namen kunstenaar Joep Vossbeld en ik deel aan jaarlijkse conferentie van MACCH (Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage), dat dit jaar in het teken stond van publieke participatie en co-operatie in kunst- en erfgoedpraktijken). Tezamen met andere Europese deelnemers uit de universitaire, museum- en kunstwereld, debatteerden wij over kwesties als “How can art and heritage worlds learn from participatory practices and reflection in other domains?” en “What are good practices for public participation?”. De discussie mondde uit in vragen over “wat overblijft in participatory practices” en “wie uiteindelijk de eigenaar is van of verantwoordelijk is voor het kunstwerk?”. Er volgde een verhitte discussie over ‘oude’ en nieuwe of veranderende kunstenaarsmentaliteiten, en hoe wij daar binnen ‘OVERGANGSZONE’ mee omgaan. Zoals Joep, die binnenkort de rol als ondergrondse gids op zich neemt en het publiek meeneemt op ‘1 dag op een geschiedenis van 70.000.000 jaar’. Wat zijn rol is, en wat overblijft van deze spannende ervaringstocht, laten we graag over aan uw fantasie, en uw herinnering… De MACCH conferentie vond op 18 maart plaats in het Bonnefantenmuseum, Maastricht.

Krien Clevis (curator)

Download hier onze paper

Meer informatie over de conferentie