• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

‘OVERGANGSZONE’ ontvangt subsidie van het Mondriaan Fonds

“We kunnen door!”

Begin december ontvingen wij voor het project ‘OVERGANGSZONE’ subsidie van het Mondriaan Fonds. De subsidie is afkomstig uit de Bijdrage Opdrachtgeverschap, een van de regelingen van het Mondriaan Fonds. De subsidie is door de opdrachtgever Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) aangevraagd en is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. Wij zijn verheugd dat deze samenwerking met SOME nu al z’n vruchten heeft afgeleverd.

“We gaan door!”

Het advies luidde: ”De commissie waardeert de wijze waarop Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied als opdrachtgever ruimte geeft aan hedendaagse kunst. De aanvraag bevat bijzondere samenwerkingsverbanden, zoals met Natuurmonumenten en lokale ondernemingen. Ook meent de commissie dat de wijze waarop de kunstenaars zijn geselecteerd past bij de context van het project. Zij is positief over de kwaliteit van de kunstenaars, met een combinatie van jong en meer bewezen talent…’ Het bedrag wordt besteed aan o.a. de totstandkoming van de publieksmomenten en de eindpresentatie in het Verzamelgebouw.

Zie ook: Mondriaanfonds bijdrage opdrachtgeverschap

Eerder ontving ‘OVERGANGSZONE’ subsidie van de Gemeente Maastricht, regeling innovatieagenda Cultuur, en van het Prins Bernhard Cultuur Fonds (Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en het Cultuurparticipatiefonds Limburg), de Provincie Limburg en het Brand Cultuurfonds.

“We gaan ervoor!”

Jaarlijks proberen duizenden kunstenaars, cultureel ondernemers en natuurliefhebbers hun plannen te verwezenlijken. Voor de meeste initiatieven is financiële steun noodzakelijk.
Limburg als klein Hollywood
MEYKE HOUBEN