• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

3/4 nov. – Een vreemde eend in de bijt

Een van de standhouders stelde de vraag: “Een kunstproject op een archeologiecongres, wat is de link tussen beiden?” De vraag was niet geheel onterecht, aangezien ‘OVERGANGSZONE’ ervoor heeft gekozen om het kunstproject te promoten op de Reuvensdagen. Dit tweedaagse archeologiecongres trekt jaarlijks ruim 750 (amateur) archeologen en professionals uit het erfgoedwerkveld in Nederland. Dit jaar vervult de gemeente Heerlen het gastheerschap, waarbij het Parkstad Limburg Theater in Heerlen als podium dient. Doel van het congres is om thema’s zoals archeologie en erfgoedbeleid onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. Daar kan het thema kunst vanaf nu aan worden toegevoegd.

Terugkomend op de vraag van de standhouder, blijkt dat er wel degelijk een link is tussen het kunstproject ‘OVERGANGSZONE’, de Reuvensdagen en haar erfgoed liefhebbend publiek. Het kunstproject ‘OVERGANGSZONE’ vindt plaats in een rijk archeologisch erfgoed gebied, namelijk de ENCI-groeve, gelegen achter de Sint-Pietersberg. Komend jaar zullen, in plaats van archeologen, juist kunstenaars de groeve bemannen en haar in de breedste zin van het woord onderzoeken. Het verschil tussen de archeoloog en de kunstenaar is dat de kunstenaar vrij is om buiten het stramien van het bestaande te treden, echter daarin wel de keuze te hebben van bestaande (wetenschappelijke) methodes gebruik te maken, zoals uit bijvoorbeeld de archeologie. De voorliefde voor materiaal, verhalen en de geschiedenis van een plek, en het zich kunnen verliezen in de specifieke plaats, zijn beiden echter niet vreemd. Ook bij het gevoerde debat over ‘communing archaelogy’ sluit ‘OVERGANGSZONE’ graag aan. Het publiek direct betrekken bij archeologie en erfgoed creëert een engagement, een commitment. Dat willen wij natuurlijk ook bereiken met ons project, en daarom ons eerst geplande publieksmoment op 5 november: “Ontdek met ons samen het ENCI-gebied”.

Door: Renan Schulze en Krien Clevis

Bij nader inzien bleek de vreemde eend zich dan ook langzaam thuis te voelen in de bijt.