• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Sanne Vaassen

* 1991, NL
De krachtmeting tussen controle en krachten die buiten ons liggen, is een uitgangspunt voor het werk van Sanne Vaassen. In haar video's, performances en installaties staan veranderingsprocessen centraal. Ze onderzoekt de verschillende vormen en eigenschappen die een beweging of verplaatsing kunnen aannemen en probeert deze vast te leggen. Vaassen is nieuwsgierig naar verschillende veranderingsprocessen, zoals de verschillende stromingen van water, de transformatie die een boom ondergaat van zomer naar winter, of de geleidelijke verandering van moedervlekken op haar huid. In haar werk komen deze processen aan bod in een nauwkeurig geconstrueerd spel van toeval en de controle van de kunstenaar. Ze speelt met de werkelijkheid waarin we leven, en de vastgestelde symbolen en tradities die wij hanteren.
Een versteend slakkenhuis zoals je wel eens tegenkomt in een vensterbank of dorpel wordt een verbluffend feit als je erbij stilstaat dat het dier miljoenen jaren terug leefde. Het besef van tijd en omgeving en hoe je je hier als mens toe verhoudt is een van de uitgangspunten voor een nieuw werk.

Sanne Vaassen werkt in het project ‘OVERGANGSZONE’ samen met natuurkenner Nigel Harle. Door zijn jarenlange werk aan herbaria en historische archieven op het Natuurhistorisch Museum Maastricht is Nigel vertrouwd met de vroegere flora van de Sint-Pietersberg, ook vóór de komst van de ENCI-industrie. Door de decennialange afgravingen is de begroeiing van het gebied sterk veranderd; er is veel van de oude vegetatie verdwenen en er zijn ook nieuwe plantsoorten bijgekomen. De herbaria en aantekeningen van vroegere botanisten geven zicht op elementen en kenmerken uit een verstreken tijd.

In het werk dat Sanne voor ‘OVERGANGSZONE’ ontwikkelt, laat ze zich inspireren door de leesbare verschijning van tijd, zoals weerspiegeld in de fossielen en kalkafzettingen in de ENCI-groeve en in de verdwenen flora in oude bronnen. Haar uitgangspunt hierbij is de subjectieve rol van mens en tijd te benadrukken.
“It is a slightly arresting notion that if you were to pick yourself apart with tweezers, one atom at a time, you would produce a mound of fine atomic dust, none of which had ever been alive but all of which had once been you.” (A short history of nearly everything, Bill Bryson)

“Het allereerste leven op aarde bestaat dus nog altijd, het vond het niet nodig te evolueren, ongetwijfeld wegens groot succes” (De macht van het minuscule, Dirk Draulans)

Bronnen:
Here - Richard Mc Guire
De Sint Pietersberg – Ir.D.C. van Schaïk
Planten van den St. Pietersberg – A. De Wever, Arts te Nuth
The natural history of plants – From the German of Anton Kerner von Marilaun, by F.W. Oliver
De macht van het minuscule - Dirk Draulans
A short history of nearly everything – Bill Bryson
Waarom zijn er zoveel soorten? en andere ecologische raadsels – Menno Schilthuizen
De wijsheid van vogels . Een geïllustreerde geschiedenis van de ornithologie– Tim Birkhead