• English
  • Language

    • Nederlands
    • English

Emile Hermans

* 1988, NL

To future historians

Natuurmonumenten: het woord, ontleed, brengt natuur en monument samen, iets dat op een merkwaardige manier gebeurt in de Overgangszone, in het bijzonder wanneer we de onbedoelde ‘archeologische’ ontdekking van de gangenstelsels in acht nemen.

Ondanks dat deze vondsten voornamelijk op vroege menselijke nijverheid duiden, doet het overgebleven gangenstelsel denken aan de monumentale bouwwerken opgetrokken in het gedolven materiaal – een gedachtegang die culmineert in de vermeende vondst van de ondergrondse stad ‘Thebah’ door outsiderkunstenaar Robert Garcet (1912-2001).

De sporen van de mens blijven onmiskenbaar contrasteren met natuurlijke formaties, en in die zin is de ENCI groeve vergelijkbaar met het gangenstelsel, gezien deze op het moment in transitie is een zelfde overblijfsel van menselijke nijverheid te worden.

Er is weinig bekend over ‘Thebah’, en dat vraagt om een vervolgonderzoek dat zich met name richt op de epigrafie die het ‘bemensen’ van de gangen in een zekere zin bevestigt en bijgevolg bewaart, in dezelfde zin dat het ‘monumentale’ aandoen van de gangen in feite te danken is aan de manier waarop de steensoort breekt tijdens het vroege delven. Beide houden het idee van een cultuur in leven. Wat we zien reflecteert hoe ons zien is geconditioneerd.

Daarom ga ik op zoek naar merkwaardige graveringen die door hun onbereikbaarheid (diep in de gangen) hun openbare karakter hebben moeten inleveren. Graveren is een globaal fenomeen, het is van belang om alledaagse conventies te blijven graveren – dit is hoe graveren tot stand is gekomen. Ik wil dit doorzetten door monumentengravering en de tegenwoordige tijdgeest bij elkaar te brengen.

Het project zal de ‘monumentstatus’ krijgen door middel van merkwaardige vindingen in de gangen opnieuw te graveren op een centrale locatie buiten het gangsenstelsel.

De werk is continu ‘in wording’, enerzijds door de toevoegingen van de kopieën van graveringen, anderzijds door de graveringen van bezoekers die – ongeacht hun intentie – deel willen worden van de 'cognitieve archeologie' van de Overgangszone. Dit project gaat daarom niet alleen over het ontdekken van een specifieke en lokale historie, maar ook over het incorporeren van een sociale zingeving en een onderhandeling van kennis.
Emile Hermans werkt samen met Frenk Janssen, Coördinator beheer Mergelland / Maastricht bij Natuurmonumenten